دارای استاندارد ROHS 

 رول نویسانی از نوع بهترین مواد HDPE 

هر رول مصرفی دولایه  برای ۷۰ مرتبه مصرف میباشد

جلوگیری از رسوبات و جرم در سطح سرویس فرنگی

پاکیزگی و بهداشت سطح مقطع فرنگی

بسیار کارامد و مقرون به صرفه و بهداشتی