نوآور سازان فراز پیشه فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ بصورت جدی آغاز نموده و تا به امروز تلاش برای ارائه بهترین محصولات و بهترین خدمات برای رضایتمندی مشتریان در دستور کار خود قرار داده است